Els Watteny
Kleine Ruiseledestraat 9
8700 Tielt - Kanegem (BelgiŽ)
Locatie
Tel.: 051/687922
Email: vancrowdedhouse@skynet.be

 
 
***
Alle rechten zijn voorbehouden voor van Crowded House.
Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier,
zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van kennel van Crowded House.

web
analytics